• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
دو شنبه 19 آبان 1399
کد مطلب : 115174
+
-

بار سنگین‌گرانی

هزینه خوراک، پوشاک و مسکن در تهران بیشترین میزان درآمد خانواده‌ها را می‌بلعد

یک سال، یک خبر
بار سنگین‌گرانی

   احسان بهرام‌غفاری   

در سال1350، بانک مرکزی بررسی‌هایی درباره بودجه خانواده براساس سال1347به‌عمل آورد که در آن نشان می‌داد هزینه خوراک و پوشاک در کل ایران و هزینه مسکن در تهران بیشترین میزان درآمد خانواده‌ها را به‌خود اختصاص می‌دهد. در مطالعه بانک مرکزی، تعداد افراد هر خانواده شهری 5نفر درنظر گرفته شده و نتیجه‌گیری براساس خانواده‌هایی بود که در 32شهر ایران زندگی می‌کردند. این مطالعات نشان می‌داد، متوسط هزینه یک خانوار شهری حدود 110هزار و 29ریال بوده که سهم عمده آن برای تامین خوراک، پوشاک و مسکن به‌مصرف رسیده است که متوسط درآمد یک خانوار، معادل 115هزار و 513ریال بوده است. همچنین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌داد که متوسط درآمد هر خانوار شهری برای زندگی در تهران معادل 161هزار و 722ریال و برای زندگی در 9شهر بزرگ دیگر کشور 96هزار و 9.6ریال و در 22شهر کوچک معادل 90هزار و 791ریال بوده است و به‌همین دلیل می‌توان این سه گروه را نماینده 3گروه درآمدی کشور درنظر گرفت. در نهایت هزینه مسکن در تهران، بالاترین میزان درآمد خانوارها را به‌خود اختصاص  داد و جزو گران‌ترین هزینه‌های خانوارها به‌شمار می‌آمد.
 

این خبر را به اشتراک بگذارید