اختلاف سازمان با صنف

با انصراف نمایندگان اصناف، عملا سازمان سینمایی در قالب شورای راهبردی مناسبات اکران را تعریف می‌کند
چند‌ماه پیش وقتی خبر تشکیل شورای راهبردی اکران منتشر شد، برخی آن را نهادی بالادستی نامیدند که به نوعی برخی از وظایف شورای صنفی نمایش را هم عهده‌دار شده است.