10
دو شنبه 30 خرداد 1401
شماره 8524
سیاست2
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

مردمی بودن ثمره دولت سیزدهم

گپ
از لحاظ جامعه‌شناختی زمانی که فاصله مردم و دولت کاهش پیدا کند دامنه مطالبات مردمی و صنفی نیز بیشتر می‌شود. در دولت سیزدهم مطالبات صنفی و مردمی بیشتر شد.
ویژه
معاون اول قوه قضاییه گفت: عناوین مجرمانه در کشور زیاد داریم به‌عنوان مثال رانندگی بدون گواهینامه جرم است و می‌توان اینگونه مسائل را به بیرون قوه قضاییه سپرد.
زمانی که پمپئو در سیا مسئولیت داشت هدایت سازمان‌های تروریستی مانند القاعده و یا داعش را عهده‌دار بود.

نگاهی به 3 فصل پرثمر دولت سیزدهم

دولت رئیسی در 3 فصل کاری رشد اقتصادی داشته و این در حالی است که در 12 فصل از 32 فصل دولت روحانی، اقتصاد کشور منفی بود
گزارش
در حالی دولت وارد دهمین ماه فعالیت خود شده ‌که در تناسب و مقایسه با دولت‌های پیشین‌ دستاوردهای قابل‌توجهی ‌داشته است که این دستاوردها را می‌توان بسترساز اقدامات و فعالیت‌های مؤثر بعدی قرار داد.