بازار لوازم خانگی بعد از اصلاح قیمت‌ها

وزارت صنعت روز گذشته با رشد 10 تا 15درصدی قیمت لوازم خانگی بزرگ موافقت کرد تا افزایش قیمتی که مصرف‌کنندگان عملا از چندماه قبل شاهد آن بودند، رسمیت پیدا کند.