09
دو شنبه 30 خرداد 1401
شماره 8524
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
یادداشت
انسان‌ها وقتی از موضوعی خسته‌اند، تحمل آنها نسبت به پذیرش سایر عوامل کمتر می‌شود، مثلا در شرایط افسردگی یا استرس، آستانه تحمل بدن و تحمل درد کم شده و مجموع این عوامل باعث می‌شود تا میل به استفاده از مسکن‌ها و داروها هنگام مواجهه با درد افزایش پیدا کند.

سهم هر ایرانی سالانه 26قرص مُسکن

بررسی‌ها نشان می‌دهد سالانه 2میلیارد و200میلیون واحد داروی مسکن در کشور تولید می‌شود و فعالان حوزه دارو از تداوم افزایش مصرف آنها خبر می‌دهند. زنان مصرف‌کنندگان حرفه‌ای مُسکن‌ها شناخته می‌شوند
گزارش
آخرین آمارنامه دارویی ایران در سال99 نشان می‌دهد که 4قرص استامینوفن، استامینوفن کدئین، سرماخوردگی بزرگسالان و کپسول ژلوفن از گروه داروهای مُسکن، بیشترین مصرف را داشته‌اند و تقریبا هر ایرانی 55عدد از این مُسکن‌ها را در آن سال مصرف کرده است.