05
دو شنبه 30 خرداد 1401
شماره 8524
اجتماعی
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
سرپرست دفتر امور توانبخشی روزانه و توانپزشکی بهزیستی کشور با بیان اینکه برخی از اقلام توانبخشی ساخت داخل از کیفیت مناسبی برخوردار نیست، درباره ارائه خدمات دندانپزشکی به افراد دارای معلولیت و سالمندان توضیحاتی ارائه کرد.
معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به درخواست این وزارتخانه برای تبدیل وضعیت پرستاران، از شرکتی شدن پرستاران ۸۹روزه خبر داد.
منتظر ابلاغ آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان توسط رئیس‌جمهور هستیم. احکام اعضای هیأت‌های ممیزی صادر شده است و جلسات مقدماتی هیأت‌های ممیزی در استان‌ها و مناطق در حال برگزاری است.

مأمنی برای فرار از خشونت خانگی

معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از نیاز کشور به گسترش خانه‌های امن می‌گوید
گزارش
زنان و دخترانی که در معرض خشونت‌های خانگی هستند، زنان آسیب‌دیده، افراد بی‌خانمان، زنان و دخترانی که به هر دلیلی خانه و محل سکونت خود را ترک کرده و سرپناهی برای زندگی ندارند، مهم‌ترین گروه هدف خانه‌های امن هستند‍؛ تنها مراکز حمایتی از زنان که آنها را با فرزندانشان پذیرش می‌کند و سکونتگاه موقتی با تامین نیازهای اولیه زندگی برای این زنان است.
PDF اجتماعی
کوتاه اجتماعی
28 خانه امن در سراسر کشور فعال است. 8خانه امن فعال در کشور دولتی و 20خانه امن دیگر وابسته به مراکز خصوصی هستند.