مرگ مرد بی‌خانمان مقابل چشمان پلیس

- کمکم کنید. لطفا.. لطفا.. دارم غرق می‌شوم. - نه، تو غرق نمی‌شوی. دروغ می‌گویی.