جنایت برای نجات دختر عمه

جوان 19ساله افغان وقتی پای درد دل‌های دخترعمه‌اش نشست و شنید که او با شوهرش اختلافات زیادی دارد تصمیم به جنایت گرفت.