نتیجه یک تصمیم درست

محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، تأمین، تنظیم و توزیع بازار وزارت صنعت معتقد است: سیاست‌های دولت در تنظیم بازار گوشت به کاهش قیمت‌ها در بازار منجر شده و قیمت گوشت برای مصرف‌کننده 10 تا 15 درصد کاهش یافته است.