14
پنج شنبه 25 مهر 1398
شماره 7787
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

در مسیر عشق

خبرنگار همشهری از مسیر پیاده‌روی اربعین حسینی در خاک عراق به سوی کربلای معلی گزارش می‌دهد
مرز غوغاست. لشکر مشکی‌پوشان به سمت گیت‌های خروجی مهران روانه‌اند و در ازدحام، بی‌معطلی قفل درهای مرز به روی دل‌های بی‌قرار باز می‌شود.