تماس نجات‌بخش زن همسایه

دختر جوانی که با نقشه پسرعمویش قرار بود به قتل برسد به طرز معجزه‌آسایی نجات یافت
وقتی بوی گاز در فضای ساختمان پیچید، یکی از همسایه‌ها به موضوع مشکوک شد و با پلیس تماس گرفت. همین تماس جان دختر جوانی را که قرار بود با نقشه پسرعمویش کشته شود، نجات داد.