17
دو شنبه 13 اسفند 1397
شماره 7617
سلامت
23023651
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
دیابت و چاقی رابطه بسیار نزدیکی با یکدیگر دارند؛ به‌طوری‌که دیابت نوع‌2 معمولا همراه با چاقی، خود را بروز می‌دهد.
یک هفته پس از گزارش همشهری مبنی بر کمبود کیت‌های آزمایشگاهی و واردات این وسایل آزمایشگاهی توسط کولبران از خارج کشور، قائم‌مقام معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز این موضوع را تأیید کرد.

کوری عاطفی

هشدار‌ها و راهکارهای یک روانشناس برای زن و شوهرانی که در زندگی دیگر حرفی برای گفتن ندارند
گزارش
گاهی در بعضی روابط عاطفی 2نفر با وجود اینکه همچنان در کنار هم هستند، ولی حرفی برای گفتن ندارند، توجهی به هم نمی‌کنند و انگار فقط از روی عادت یا اجبار محکوم به بودن در کنار یکدیگرند.