8
دو شنبه 13 اسفند 1397
شماره 7617
ادب‌وهنر
23023622
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

معامله با من و تو

گفته می‌شود قیمت دلالی تصاویر آرشیوی در سال‌های ابتدایی دهه 90، بیش از 500میلیون تومان بوده است
آرشیو مرکزی صداوسیما در واقع آرشیو برنامه‌های تولیدی است که از تلویزیون روی آنتن می‌رود یا به سفارش و توسط سیما ساخته شده است که این برنامه‌ها از فیلم و سریال گرفته تا برنامه‌های میزگرد و مستندهای گزارشی را شامل می‌شود.
ویژه
تجربه استفاده از آرشیو صدا و سیما در سال‌های اخیر به واسطه ساخت فیلم‌های مستند از تاریخ معاصر بیشتر شده است.
نمونه خارجی
آرشیو ملی بریتانیا، آرشیو رسمی دولت انگلیس محسوب می‌شود که پیشینه هزار‌ساله دارد.

روایت یک معامله آرشیوی

همه چیز درباره خروج تصاویر آرشیوی از سازمان صدا و سیما
اولین‌بار موضوع خروج آرشیو‌های صداوسیما در سال1393 مطرح شد.
روایت آرشیوی از آرشیو

روایت آرشیوی از آرشیو

داستان تشکیل و گسترش آرشیو سازمان صدا و سیما را بخوانید
در سال 1351، رضا قطبی1318، رئیس رادیو و تلویزیون ملی ایران به پرویز نیکخواه 1357- 1318 ماموریت داد تا گروه تحقیق و اطلاعات اخبار سازمان را تشکیل دهد.
من و تو و مرغ و غاز
مرغ همسایه غاز بود. نخستین نوروزی که برنامه‌هایش را پای سفره مخاطبان گمنام اما فراوان داخل کشور آورد فارغ از موافق یا مخالف بودن با محتوای آن، می‌شد تعجب و حیرت را در چشمان تماشاگران دید.