معمای رانت کله‌وپاچه

خبر: حسین رواسی، رئیس اتحادیه فروشندگان کله‌وپاچه و سیراب و شیردان تهران با انتقاد از ورود دلالان به ماجرای خرید کله‌و‌پاچه گوسفندهای وارداتی از رومانی، از وارد‌شدن ۱۰‌هزار کله گوسفند رومانیایی به طباخی‌های تهران خبر داد.