23
دو شنبه 13 اسفند 1397
شماره 7617
جهان
۲۳۰۲۳۶۲۷
۰۲۱۲۳۰۲۳۹۱۰
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
برنی سندرز با برگزاری نخستین سخنرانی انتخاباتی خود، رسما وارد رقابت‌های سیاسی داخلی حزب دمکرات برای دست یافتن به کرسی ریاست‌جمهوری آمریکا شده است.
روز گذشته روزنامه نیویورک‌تایمز از بحرانی جدید میان آمریکا و عربستان پرده برداشت؛ پزشک دوتابعیتی آمریکا که بیش از یک سال است در هتل ریتزکارلتون ریاض زندانی شده و مورد شکنجه نیز قرار گرفته است! به گفته این روزنامه، ولید فتیحی که از دانشجویان دانشگاه هاروارد آمریکا بوده تنها در یکی از جلسات شکنجه‌اش طی ماه‌های گذشته به‌مدت یک ساعت عریان شده و با کابل برق مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

چهره سوسیالیسم آمریکایی

با شروع رسمی کمپین برنی سندرز، دو قطبی سوسیالیسم و سرمایه‌داری درعرصه انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا تشدید شد
گزارش
برنی سندرز، یکی از نامزد‌های سرشناس دمکرات‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2020 آمریکا، در نخستین میتینگ انتخاباتی خود ‌در محله کودکی‌اش با صدای رسا ایده‌های سوسیالیستی خود را فریاد زد و با حمله بی‌سابقه به دونالد ترامپ، نوید یک «انقلاب سیاسی» را به هوادارانش داد.
PDF جهان
کوتاه جهان
کیوسک