بهره‌برداری از تقاطع پل چمران به ولنجک تا پایان سال

شهردار منطقه یک شهرداری تهران معتقد است در زمان حضورش در اداره کل معماری و شهرسازی اقدامات مناسبی در2 حوزه انجام شده است؛ یکی تشکیل کمیته شاخص تدوین و تقویت ضوابط نما و دیگری رویکرد این اداره در حوزه مناسب‌سازی.