22
دو شنبه 13 اسفند 1397
شماره 7617
جامعه
23023618
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
وزیر آموزش و پرورش، کنکور، کتاب‌های کمک آموزشی، برنامه‌های اجباری و ترس از نمره را موانع اصلی تربیت و پرورش در مدارس دانست و گفت: آموزش و پرورش و به‌ویژه آموزش و پرورش عمومی تنها مأموریتش تربیت است و وظیفه دارد مسیر را برای تربیت کودکان که در سن آموزش عمومی قرار می‌گیرند و در مدرسه حضور پیدا می‌کنند، هموار کند.
فرهنگ
دانشنامه‌نویسی فقط انتشار کتاب نیست.

مأموریت بدون مدیریت نشاط اجتماعی

در یک سال گذشته از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر کشور، مسئولان بارها درباره ضرورت ایجاد فضای نشاط و شادی در جامعه صحبت کرده‌اند، اما هنوز اقدامات عملی در این‌باره صورت نگرفته است
شرایط سخت اقتصادی و معیشتی که در نتیجه تحریم‌ها و البته سوءمدیریت‌ها و اختلافات سیاسی بر کشورمان حاکم و یا بهتر است بگوییم تحمیل شده است باعث ایجاد احساس یأس و ناامیدی در بخشی از جامعه شده و نیز اینکه سبب شده تصویر روشنی برای آینده وجود نداشته باشد.
PDF جامعه
کوتاه جامعه
گروهی از فرهنگیان روز گذشته به‌علت محقق نشدن برخی از خواسته‌های صنفی و حقوقی خود تحصن کردند.