متروهای کارتونی!

هر روز میلیون‌ها نفر از شهروندان، مترو، این قطار درون‌گرا و زیرزمینی را برای سفرهای درون‌شهری خود انتخاب می‌کنند و در و دیوار واگن‌ها و ایستگاه‌های مترو، می‌تواند وسیله‌ای مناسب و اثرگذار برای انتقال مفاهیم فرهنگی، آموزشی و اجتماعی باشد.