پیک جدید کرونا؛ شدید، پرشتاب و سخت

در دویست‌وپنجاه‌ونهمین روز از شیوع رسمی کرونا در ایران، آمار فوتی‌ها به 36هزارو579نفر رسیده و با ادامه روند مرگ روزانه بیش از 400نفر، تنها یک روز و نیم با عدد 37هزار مرگ بر اثر کرونا فاصله داریم.