9
یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره 7733
درنگ2
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
طبق ماده53 آیین‌نامه اجرایی مدارس، دانش‌آموزان متاهل می‌توانند با رعایت شرایطی در مدارس روزانه تحصیل کنند اما کمتر مدیر مدرسه‌ای است که بعد از شنیدن خبر ازدواج دانش‌آموزش اجازه حضور او را در بین سایر دانش‌آموزان بدهد؛ بنابراین دانش‌آموز متاهل مجبور است یا در منزل یا در مدارس بزرگسال به ادامه تحصیل بپردازد.

آمارگیری از عروس‌های خردسال

دختران کدام شهرهای ایران زودتر به خانه بخت می‌روند و این روند چه نتایجی در جامعه دارد؟
بررسی «ازدواج در سن پایین» یکی از سوژه‌های پرمخاطب در رسانه‌هاست.
همچنان برای کاهش کودک همسری تلاش می‌کنیم

همچنان برای کاهش کودک همسری تلاش می‌کنیم

قوانین ازدواج در ایران چگونه تعیین می‌شوند؟
قوانین مرتبط با سن ازدواج از 90سال پیش تاکنون بارها دچار تغییر شده است. در سال ۱۳۱۰ طبق ماده 3 قانون ازدواج، مزاوجت با کسی که هنوز استعداد جسمانی برای ازدواج پیدا نکرده ممنوع شد و اگر کسی اقدام به ازدواج با چنین فردی می‌کرد به یک تا 3سال حبس تادیبی محکوم می‌شد و ممکن بود به جزای نقدی از 200تومان تا 2هزار تومان هم محکوم شود.
در مسیر توفان
در مسیر توفان
بلوغ فکری و اجتماعی در سنین زیر ۱۸ سال تا چه اندازه ‌در زندگی مشترک تاثیرگذار است؟
مراحلی از رشد در زندگی وجود دارد که فرد نسبت به خود و محیط اطراف خود به شناخت کافی می‌رسد. این فرد به راحتی نقاط ضعف و قدرت خود را می‌شناسد و در زندگی هدف پیدا می‌کند و متعهد و مسئولیت‌پذیر می‌شود و  نسبت به رویدادهای زندگی و پستی‌ها و بلندی‌ها از خود واکنش‌های منطقی نشان می‌دهد.