دل فیفا به حال زنان ما می‌سوزد؟

محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور با اشاره به تهدید‌های فیفا علیه فوتبال ایران گفت: اینکه فیفا می‌گوید چنانچه ورزش ایران به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها را ندهد ما ایران را از حضور در بازی‌های بین‌المللی محدود می‌کنیم، این موضوع را نباید ساده دید.