18
یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره 7733
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

آفریقا و آسیا قتلگاه کودکی دختربچه‌ها

درباره کودکانی که در 7‌سالگی عروس می‌شوند
نکته‌ها
ازدواج در سن کودکی از سوی سازمان‌های بین‌المللی تعریفی ندارد به جز نقض آشکار حقوق بشر که ریشه در سنت‌گرایی، جهل و فقر دارد.
یکی از مهم‌ترین دوران زندگی زنان، دوران بارداری است.

قربانی‌های کوچک

شایع‌ترین پیامد پدیده کودک همسری افزایش خشونت خانگی است. بر اساس یک پیمایش میدانی، 40درصد افرادی که در سن پایین ازدواج کرده‌اند، اصلاً احساس خوشحالی نمی‌کنند
برای شنیدن قصه هر کدام باید هزار بار صبورتر از آنی باشی که هستی؛ چه آنها که از سر فقر به مردانی در سن‌و‌سال پدربزرگ‌شان فروخته شده‌اند، چه آنها که تا همیشه قربانی‌های کوچک فکر غلط پدر و مادرهایشان درباره بلوغ‌ زودرس‌ می‌مانند.