9
یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره 7733
هوشمند2
23023624
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
راهکارهای اساسی زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها برای سرعت بخشیدن به عملکرد اندروید و همچنین مصرف بهینه‌تر باتری استفاده کرد. بعضی از این راهکارها بسیار ساده و در دسترس هستند.
بیشتر ایده‌های استارتاپی هوشمندانه امروز دنیا زمانی احمقانه به نظر می‌رسیدند اما نتیجه نهایی چند سال بعد مشخص شد

شما چه ایده احمقانه جذابی دارید؟

استارتاپ یک واژه است.