5
یکشنبه 20 مرداد 1398
شماره 7733
هوشمند
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بازی‌سازی یکی از تازه‌ترین راه‌های کسب درآمد در تمام دنیاست که درآمد بالایی عاید صاحبانش می‌کند.
بیشتر ایده‌های استارتاپی هوشمندانه امروز دنیا زمانی احمقانه به نظر می‌رسیدند اما نتیجه نهایی چند سال بعد مشخص شد

شما چه ایده احمقانه جذابی دارید؟

استارتاپ یک واژه است.