12
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
شماره 7926
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

سعدی برخط، سهراب آنلاین

​​​​​​​روزهای قرنطینه سبب شده است که بسیاری از برنامه‌ها به شکل غیرحضوری، در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی، برگزار شود.
ویژه
از روزهایی که شیخ اجل سعدی بر طَرَف جوی می‌نشست و تحت ‌تأثیر سهراب سپهری اشعارش را می‌سرود، قرن‌‌ها می‌گذرد؛ با این حال کمتر کسی تاکنون به جایگاه ممتاز سهراب سپهری در اشعار سعدی شیرازی اشاره کرده است.
با سعدی، عصر دیگری در تاریخ ما و در زبان ما آغاز شده است.
رازهای اقبال دوباره به سعدی در گفت‌و‌گو با ضیاء موحد

عشق زمینی هیچ‌وقت کهنه نمی‌شود

گفت‌و‌گو
سخن از سعدی که می‌شود یکی از نخستین گزینه‌ها برای گفت‌و‌گو دکتر ضیاء موحد است.