فقر، نفت چراغ زباله‌گردی است

یک پژوهشگر اجتماعی، فقر و اعتیاد را دلایل اصلی گسترش این معضل می‌داند
هر صبح که از خانه بیرون می‌آیید یا شب‌هایی که از مهمانی مسیر خانه را در پیش گرفته‌اید، اگر خوب چشم بگردانید، پسربچه‌ها و شاید گاهی مردان جوانی را می‌بینید که با دقت خاص خودشان در حال زیر و رو کردن سطل‌های زباله‌ هستند.