مرهمی بر زخم‌های بازماندگان کرونایی

رئیس سازمان آرامستان شهرداری اراک: برای کاهش رنج بازماندگان و با حضور داوطلبان غسال، خاکسپاری درگذشتگان کرونایی مانند دیگر اموات انجام می‌شود
ویروس کرونا با وجود تمام چالش‌های جدی درمانی، ضرر و زیان‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی اما بیشترین درد و رنج را نصیب خانواده‌های جان‌باختگان کرده است که حتی با رفتنش هم قابل التیام نخواهد بود.