20
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
شماره 7926
تئاتر
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

نمونه‌هایی از یک موفقیت نیمه‌کاره

مروری بر چند فیلم-تئاتر در روزهای خانه‌نشینی
صحنه در قاب
اواسط دهه۸۰ فیلم-تئاترها و ایده تولید و ضبط آنها توانست موجی را در تئاتر ایجاد کند اما به دلایل مختلف ازجمله اقتصادی، عدم‌حمایت، نبود تبلیغات کافی و عدم‌جذابیت برای مخاطبان که به‌تازگی تئاتر را وارد سبد فرهنگی خانواده کرده بودند باعث شد که این موج بسیار کوتاه باشد.
با گسترده‌شدن سایه کرونا بر تمام فعالیت‌های جمعی و طبیعتا تعطیلی تمام سالن‌های تئاتر، بسیاری از نواقصی که در این رشته داریم، خودنمایی کرد؛ از نبود امنیت شغلی هنرمندان تا مسئله‌ای به نام «فیلم-تئاتر» که البته هیچ‌یک موضوعات تازه‌ای نیستند ولی این روزها، اهمیت آنها بیش از پیش مشخص شده است.

خاطره پاک‌شده از ذهن تماشاگر

محمد رحمانیان از فیلم-تئاتر و تأثیر آن در افزایش مخاطب و رونق اقتصاد تئاتر می‌گوید
محمد رحمانیان این روزها سرگرم نوشتن نمایشنامه «عشق روزهای کرونا» است؛ نمایشنامه‌ای که آن را به نیت یک تئاتر آنلاین می‌نویسد و در جای‌جای آن حضور دوربین را هم درنظر گرفته.