عکس خبر

اظهارات عجیب روزهای اخیر ترامپ درباره تبلیغ داروی کرونا، تزریق مواد ضدعفونی و اشعه درمانی، ادامه دارد.