10
یکشنبه 7 اردیبهشت 1399
شماره 7926
زنان
1234
1234
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
روزنامه انگلیسی گاردین در مقاله‌ای با اشاره به موفقیت نسبی زنان حاکم بر برخی از کشورهای کرونازده نوشت که این زنان نشان دادند که قدرت، قاطعیت، احساس و عواطف مکمل یکدیگر و لازمه یک حکمرانی صحیح هستند.
مدیرکل مشاوره و امور روانشناختی سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه از ابتدای راه‌اندازی خط «صدای مشاور» تا هفته گذشته، به بیش از ٢٠٨هزار تماس پاسخ داده شده است، گفت: از این تعداد بیش از ۴٢هزار تماس مربوط به کرونا بوده است.
کرونا تعداد زنان سرپرست خانوار را افزایش می‌دهد

سنگینی پیامدهای کرونا بر شانه زنان

کرونا بازار کسب و کار زنان را کساد کرده است
«کرونا مردان را بیشتر از زنان می‌کشد»؛ این را آمارهای جهانی می‌گویند.