کافه مجلس

هادی طحان نظیف، عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به تشریح نشست اخیر این شورا پرداخت و در بخشی از مطلب خود نوشت: در این جلسه «طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی» و «لایحه کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی»مورد بررسی قرار گرفت که هر دو اعاده شده از سوی شورای نگهبان به مجلس بودند.