عاقبت پول‌های بلوکه‌شده شهرداری توسط بانک آینده چه می‌شود
عضو شورای شهر تهران در مورد آخرین وضعیت ۹۱۰میلیارد تومان بلوکه‌شده توسط بانک آینده توضیحاتی داد.