7
چهار شنبه 30 مرداد 1398
شماره 7740
ادب‌وهنر
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
موسیقی داشت قدرتش را باور می‌کرد. کنسرتی که بنا بود برای چند‌هزار نفر باشد، با آمدن بیش از ۴۰۰‌هزار‌نفر رنگ و بوی سیاسی به‌خود گرفت.
هیأت معرفی نماینده سینمای ایران برای اسکار دور هم نشسته‌اند و درباره اینکه بهتر است «قصر شیرین» انتخاب شود یا «متری شیش‌و‌نیم» بحث می‌کنند.
بعد از حواشی به‌وجود آمده و نامه شورای‌عالی تهیه‌کنندگان و توضیحاتی که همایون اسعدیان یکی از اعضای هیأت‌مدیره خانه سینما داد، مجمع عمومی خانه سینما با رأی نمایندگان 22صنف برگزار و بعد از رأی‌گیری مشخص شد که هیأت‌مدیره خانه سینما تا اردیبهشت 99به‌کار خود ادامه خواهد داد.
سریال «گیله‌وا» از جدول پخش شبکه 3خارج شد

ستاره به افق رسید

تلویزیون
تقریبا 3سال از ساخت «گیله‌وا» می‌گذرد؛ سریالی که قرار بود سازندگان آن نسخه فیلم سینمایی‌اش را به یکی از جشنواره‌های سینمایی بدهند و بعدها تصمیم بر این شد که مینی‌سریال شود و از شبکه3 روی آنتن برود؛ سریالی که در نهایت با مخالفت مدیران شبکه3 راهی شبکه افق شد.