24
چهار شنبه 30 مرداد 1398
شماره 7740
سینما
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
«از نفس افتاده» کنار مدافعان پرشور، مخالفان سرسختی هم داشت که البته صدایشان کمتر شنیده می‌شد؛ مخالفانی که از اساس با فیلم گدار مخالفت می‌کردند و همه آنچه که دیگران سبک ابداعی فیلمساز می‌نامیدند محصول تصادف می‌دانستند.
سال 1351 فیلم «صبح روز چهارم» به کارگردانی کامران شیردل روی پرده آمد و به عنوان محصولی از موج نوی سینمای ایران مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
با اینکه گدار به وضوح از موفقیت «چهارصدضربه» فرانسوا تروفو سر شوق آمده بود اما آنچه به او جرأت داد تا « از نفس افتاده» را بسازد، «هیروشیما عشق من» آلن رنه بود که پیام پایان یک دوره و آغاز دوره جدیدی را به او مخابره می‌کرد.

شورش با دلیل

60 سال پیش گدار «از نفس افتاده» را ساخت و با انقلابی‌ترین فیلم موج‌نوی فرانسه به استقبال دهه پرآشوب 1960 رفت
گزارش یک
60 سال پیش وقتی گدار طرح رفیقش تروفو را برای ساخت اولین فیلم بلند سینمایی‌اش انتخاب کرد، موج نو تازه راه افتاده بود.