78درصد آمریکایی‌ها مخالف جنگ با ایران

با وجود افزایش تنش‌ها بین ایران و آمریکا، بیشتر آمریکایی‌ها مخالف درگیری نظامی کشورشان با ایران هستند.