20
چهار شنبه 30 مرداد 1398
شماره 7740
هوشمند
23023644
456
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خدمتی 133ساله برای رنج ظرفشویی

نابغه‌های ناشناس
ظرف شستن همیشه کاری سخت بوده است و همین ماجرا باعث شد تا از حدود 1.5قرن قبل، مخترعان به فکر ماشینی برای آسان کردن کار بیفتند.
خودرو
جدیدترین مدل از خودروهای شرکت فرانسوی بوگاتی سال آینده ساخته و یک سال بعدتر وارد بازار می‌شود.

نبرد استارتاپی با بحران‌ جهانی پناهجویی

اکوسیستم استارتاپی جهان در فکر شیوه‌هایی است که از بحران پناهجویی به‌عنوان یک فرصت جدید برای پیشرفت استفاده کند
از ایده تا استارتاپ
از پناهجویی تا سوادآموزی، هرکدام مسائل بزرگ و غیرقابل‌حلی در دنیای امروز هستند؛ پرهزینه، سرشار از چالش و با کمترین بازده. دست‌کم در سامانه‌های سنتی و آفلاین راه‌حل‌هایی که تا به حال‌آزموده شده، کمتر جواب داده است.