دستور معاون اول رئیس‌جمهور برای نوسازی حمل‌ونقل شهری

جهانگیری برچیده شدن موانع اجرایی شدن تامین 2هزار دستگاه واگن قطار شهری برای کلانشهرها را خواستار شد
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی شهرهای کشور، این روزها به دغدغه‌ای جدی تبدیل شده و باید هرچه زودتر برای آن فکری کرد.