23
چهار شنبه 30 مرداد 1398
شماره 7740
درنگ2
23023614
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
خودروهای بدون راننده، خودروهای تماما برقی، سفرهای اشتراکی؛ انقلابی در صنعت خودرو-که احتمالا به عمر ما کفاف نمی‌دهد- در راه است.
صنعت و بازار خودرو در 2سال آینده چه مسیری را در پیش دارد؟

وام خرید خودرو از راه می‌رسد

بررسی رابطه سرنوشت صنعت خودرو با سرگذشت آن در یک دهه اخیر
شاید محمدباقر نوبخت بار دیگر مجبور شود سال آینده یا 2 سال بعد روبه‌روی خبرنگاران قرار گیرد و از طرح خروج از رکود رونمایی کند.