دوشنبه طوفانی در جاده مخصوص

روز دوشنبه طوفان جاده مخصوص کرج، محل استقرار صنایع خودروسازی ایران را درنوردید و هاشم یکه‌زارع، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، به عنوان یکی از 2 غول صنعت خودروی ایران، به یک‌باره برکنار و در دفتر کار خود بازداشت شد.