پیشرفت 40 درصدی پروژه کمربندی شمالی

استاندار: کمربندی شمالی به عنوان مکمل ادامه همت طی تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری کرج و پیمانکار در حال پیشرفت است
استاندار البرز به پروژه کمربندی شمالی کرج به عنوان مکمل ادامه همت در البرز اشاره کرد و گفت: این پروژه با 40 درصد پیشرفت فیزیکی طی تفاهم‌نامه‌ای بین شهرداری کرج و پیمانکار در حال پیشرفت است.