18
دو شنبه 1 مهر 1398
شماره 7766
درنگ
23023607
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم

خط ویژه مدرسه

شبکه حمل‌ونقلی تهران چه خدماتی برای دانش‌آموزان دارد؟
یک‌دوازدهم از جمعیت 14میلیونی دانش‌آموزان ایران در تهران ساکن هستند. تعداد زیادی از این جمعیت بزرگ دانش‌آموزی برای رفتن به مدرسه از وسایل حمل‌ونقل عمومی و سرویس‌های مدارس استفاده می‌کنند، بنابراین هر سال شبکه حمل‌ونقل عمومی تهران باید برای جا‌به‌جایی این حجم از مسافر آمادگی داشته باشد.

هزینه‌های نیمکت

مدرسه‌رفتن برای کلاس‌اولی‌ها در سال 98چقدر خرج دارد؟
همانقدر که به‌تنهایی و بدون‌حضور پدر‌و‌مادر وارد محیط جدید شدن و سروکله زدن با بچه‌های جدید برای تعدادی از کودکان جذابیت که ندارد هیچ، دلهره‌ای کشنده هم دارد، خرید اول مهر هم برای گروهی از پدر‌و‌مادرها این سال‌ها به یک کابوس تبدیل شده‌است؛ کابوسی که به‌ویژه در سال‌جاری دلهره‌آورتر به‌نظر می‌آید و گویا قرار بر این است که سال‌به‌سال عمیق‌تر و ترسناک‌تر شود.
آمار
اول مهر سال1398 مصادف خواهد‌شد با به خیابان آمدن حدود یک‌میلیون‌و200هزار دانش‌آموز برای رسیدن به مدرسه و پرکردن حدود 40هزار کلاس درس در سطح شهر و چند ساعت بعد، بازگشت از  مدرسه به خانه.