20
دو شنبه 1 مهر 1398
شماره 7766
حقوق شهروندی
23023100
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
بررسی تأثیر تشکیل پرونده شخصیت متهمان در مراحل رسیدگی به پرونده‌های قضایی

پرونده شخصیت متهم، زیربنای رأی منصفانه

در هفته‌های گذشته، وقتی خبر خودسوزی سحر خدایاری بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی پیدا کرد و از سوی خانواده وی اعلام شد که سحر پیش از این از بیماری روانی رنج می‌برد و تحت درمان روانشناس قرار داشت، سؤال مهمی که در محافل حقوقی مطرح شد این بود که چرا باوجود داشتن سابقه بیماری روانی، این مسئله در پرونده او و نحوه رسیدگی به آن لحاظ نشد تا از بروز این حادثه دلخراش و دردناک جلوگیری شود.