اجرای 20 طرح آبخیزداری در البرز

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز : نزدیک به ۳۰ درصد پروژه‌های آبخیزداری، مکانیکی و بیومکانیکی با مشارکت مردم انجام شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری البرز گفت: ۲۰‌طرح در بخش‌های مختلف آبخیزداری با هدف کاهش خسارات سیل و احیای پوشش گیاهی مراتع با مشارکت مردم و جوامع محلی امسال در استان اجرا می‌شود.