به‌دنبال یک سقف اجاره‌ای
نیازی به گزارش نوشتن نیست؛ خودمان هم در این مسیر بوده و هستیم. وقتی قرار است یک گزارش میدانی درباره برخورد با مستأجرها داشته باشیم، تنها کافی است خاطرات چند روز گذشته را مرور کنیم؛ چرا که خودمان نیز این مسیر را به تازگی طی کرده‌ایم. این، شاید یکی از ساده‌ترین و سهل‌ترین گزارش‌هایی است که نوشته‌ایم و البته یکی از دردناک‌ترین آنها. ظاهراً دیگر اجاره‌نشینی، خوش‌نشینی نیست و ترش‌نشینی است.