ایده اصلی:ادامه اکران
نمایش عمومی 3فیلم از فردا در سینما‌های تهران آغاز می‌شود
از فردا با اکران 3فیلم جدید در سینماهای کشور، رنگ و رخساره سردر سینماها تغییر خواهد کرد.