پرداخت حق‌الکشف به مرزبانان و توزیع سوخت در 9 استان مرزی ازطریق تعاونی‌ها

شرق و غرب که صبح دیروز با حضور استانداران مرزی در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار کرد: شورای توسعه شرق و غرب مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی است و مبتنی بر اینکه ما باید همه فعالیت‌ها و اقدامات را در مناطق مرزی اعم از اقدامات زیرساخت عمرانی، توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی را به‌گونه‌ای پیش ببریم که مقوم امنیت در این منطقه باشند.