18
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8032
جامعه
123
123
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
گزارش همشهری از 4شهر که نامشان در فهرست تبعیدگاه‌ها در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد

سایه‌ها در تبعید

گزارش
غروب این شهر لاجوردی است.