خبرهای کوتاه

هیأت وزیران بخشودگی کامل اجاره‌بهای اماکن و فضاهای گردشگری واگذارشده به بخش خصوصی از سوی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی را تصویب کرد.