07
سه شنبه 18 شهریور 1399
شماره 8032
شهر-۲
23023622
02123023909
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
پسماند
​​​​​​​مراسم افتتاح همزمان 3طرح سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، شامل مرکز کنترل و نظارت تصویری مدیریت پسماند، سامانه دریافت خودکار پسماندهای خشک RVM و آغاز عملیات احداث سومین کارخانه بازیافت پسماندهای عمرانی و ساختمانی تهران، با حضور رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران، معاون خدمات شهرداری تهران و رئیس سازمان مدیریت پسماند برگزار شد.

حل هوشمندانه مشکلات شهری

مطالبه‌گری شهروندان برای بهبود زیست‌شهری با استفاده از حساب شهروندی «تهران من»
گزارش
پایتخت‌نشینان گاهی با تصویر تازه‌ای در شهر روبه‌رو می‌شوند که دوست دارند، مستند، توضیحات آن‌را به‌دست مدیران شهری برسانند.