18
شنبه 21 تیر 1399
شماره 7984
درنگ
23023622
02123023901
پیامـک شما را درباره این صفحه می خوانیم
ویژه
هرچیز که وجود دارد؛ مربوط به سال‌های گذشته است.
بیمارستان‌های مهمی در تهران به حیات خود ادامه می‌دهند درحالی‌که چیزی نمانده عمر آنها به یک قرن برسد؛ سال تاسیس بعضی از آنها، هزار و سیصد و سیزده شمسی است.
مروری بر حوادث بیمارستانی که در سال‌های اخیر خبرساز شدند

مغضوبان آتش و عفونت

امنیت، مفهومی است که باید در تاروپود ساختاری و عملیاتی بیمارستان‌ها تنیده شده باشد.
الگوهای ایمنی در بیمارستان‌های جهان

الگوهای ایمنی در بیمارستان‌های جهان

بیمارستان‌ها چطور برابر آتش‌سوزی و عفونت مقاوم می‌شوند؟
حفظ ایمنی و مقاومت مراکز درمانی و بیمارستان‌ها در برابر رویداد‌های طبیعی یا ساخته دست بشر از نظر سازمان جهانی بهداشت، فراتر از محافظت صرف از سازه است.
اخطار صرف کافی نیست
پیش‌تر ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت اعلام کرده بود که حدود ۶۰ درصد بیمارستان‌ها در بعضی شهرهای بزرگ کشور فرسوده‌اند.
PDF شنبه 21 تیر 1399
کوتاه درنگ
چند سال پیش وقتی پلاسکو در آتش سوخت، خیلی‌ها تازه متوجه نقص ایمنی در مراکز بزرگ شهری شدند.